Overblijf Lunchlokaal

Aandacht | Vertrouwd | Talent

40 weken per jaar

 
Image

Informatie: Ouders/verzorgers


In Dordrecht geldt dat de kinderen zelf de lunch meebrengen. De afspraken over het drinken kunt u terugvinden in de huisregels per school. Er wordt verzocht geen snoep mee te geven voor tijdens de overblijf. Door de overblijfkrachten wordt, naar eigen inzicht, de kinderen af en toe wat lekkers gegeven. Mocht een kind ervoor kiezen voor zijn/haar verjaardag te trakteren op de overblijf, dan is dit wel toegestaan. Wij stellen het wel erg op prijs als het een gezonde traktatie is. De kinderen beginnen allemaal tegelijkertijd met de lunch. Tijdens de lunch moet iedereen (15 tot 20 minuten) aan tafel blijven zitten. Daarna kunnen de kinderen die klaar zijn, mits ze toestemming hebben gehad van de overblijfkracht, van tafel gaan. De langzamere eters kunnen dan op hun gemak dooreten. De overblijfkrachten stimuleren moeilijke eters om minstens één boterham te eten en een bekertje drinken te drinken. We dwingen kinderen nooit om te eten. Brood dat niet wordt opgegeten wordt niet weggegooid. Kinderen nemen het in een trommeltje gewoon weer mee naar huis, zodat u als ouder weet wat uw kind heeft gegeten. Specifieke afspraken met de ouders

Specifieke afspraken met de ouders


Op sommige scholen zal de informatie over de overblijf in de schoolgids zijn opgenomen. Ouders worden daarnaast geïnformeerd d.m.v. stukken in nieuwsbrieven van school.


Het beleid van Lunchlokaal ligt ter inzage bij de overblijf

We gaan vertrouwelijk om met alle gegevens van ouders en hun kinderen. De coördinator neemt contact op met de ouders bij wangedrag van hun kind(eren) en bij wanbetaling. Bij complexer situaties of als er onvoldoende verbetering zichtbaar is, zal de school betrokken worden bij het overleg of het overleg leiden. Na herhaaldelijk wangedrag/wanbetaling kan de coördinator in overleg met school besluiten een kind (tijdelijk) de toegang tot de overblijf te weigeren. Dit zal schriftelijk geschieden.


 

Hoeveel kost de overblijf?


Hieronder kunt u de antwoorden vinden op enkele veelgestelde vragen.

Voor scholen in Dordrecht zijn de kosten van de overblijf 2,50 euro per keer.
Bij geen of te late aanmelding zijn de kosten in Dordrecht 5,00 euro per keer.


Waarom automatische incasso?

Lunchlokaal voert de overblijf uit voor een aantal basischolen. Een doelstelling van Lunchlokaal is om de kosten voor ouders voor de overblijf zo laag mogelijk te houden. Het verwerken van losse betalingen is ardbeidsintensiever en kostbaarder dan het gebruik van automatische incasso. Daarom hebben we gekozen voor automatische incasso.


Wanneer wordt er geïncasseerd?

Na het eind van de maand krijgt u een factuur. Deze factuur wordt een week later geïncasseerd.


Login/Registreren


Via de button hieronder kunt u uw kind aanmelden voor het oevrblijven. Als u nog geen account hebt kunt u zich registeren. Ook indien u een wijziging of opzegging voor het overblijven wilt doorgeven kan dit via de button hieronder. 


Login

Registeren
Registeren
Registeren

Ouderportaal


Ouderportaal

Hoe geef ik de dagen door wanneer mijn kind komt?

U logt via de site: www.lunchlokaal.nl in.


U kunt inloggen door het hiernaast gegeven ouderportaal.

  • Vervolgens gaat u naar het kopje "jaarkalender"
  • U kiest dan het kind en klikt op "bekijk"
  • U kunt in de agenda de komende maanden zien
  • U klikt dan de gewenste startdatum aan op de kalender en die week wordt dan zichtbaar voor u
  • U kunt nu aangeven op welke dag u kind overblijft. Zodra u een dag aanvinkt komt er een blauwe link achter. Hier kunt u op klikken om een vaste overblijfdag op te geven
  • U kunt nu een periode opgeven voor vaste overblijfdag. Zo wordt automatisch voor iedere week in die periode de overblijfdag aangevinkt
  • Sla de wijziging op en keer terug naar de jaarkalender
  • U ziet nu op welke dagen uw kind is aangemeld voor de overblijf. Let op! Uw wijzigingen zijn niet altijd direct zichtbaar. Dit is uiterlijk de volgende werkdag het geval. Op korte termijn zal deze verwerking veel sneller gaan

Hoe voer ik meerdere kinderen in?

Bij de eerste aanmelding kunt u 1 kind invoeren. Als u daarna inlogt op de site met het wachtwoord dat u per e-mail heeft ontvangen, kunt u meerdere kinderen aanmelden door te klikken op "Toevoegen nieuw kind".


Overblijftegoed over en nu?

Het is mogelijk dat u nog overblijftegoed over heeft van vorig schooljaar. Dit overblijftegoed wordt verrekend met de eerste factuur van het nieuwe schooljaar. 


Vakantie- en feestdagen?

Vakantiedagen en feestdagen worden niet in rekening gebracht. Ook als uw kind middels de jaarkalender is aangemeld voor een vakantiedag zal deze dus niet in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt voor dag waarop heel de school dicht is door bijvoorbeeld een studiedag. Is slechts een deel van de school vrij, dan dient u zelf uw kind a te melden. 


Uw vraag staat er niet bij?

Uw vraag en antwoord niet gevonden? Dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]