Overblijf Lunchlokaal

Aandacht | Vertrouwd | Talent

40 weken per jaar

 

 • Thuis van huis

  De overblijf is een plek waar kinderen tot rust komen na een ochtend leren in de klas.

 • Voor ieder kind

  Bij de overblijf is er plek voor ieder kind.

 • Plezier & Veiligheid

  Overblijven in een leuke omgeving waarin ieder kind op zijn gemak is.


Meer informatie:

Over Lunchlokaal


Lunchlokaal streeft ernaar veilige, goede en vooral leuke overblijf te bieden. De overblijf zien wij als vrije tijd voor de kinderen. De kinderen moeten even pauze kunnen hebben en los komen uit de schoolse sfeer, ook mede om zich weer op te laden voor de middag. Ze mogen, binnen bepaalde grenzen, zelf kiezen wat ze gaan doen en met wie ze willen spelen. De overblijf wordt verzorgd door vrijwilligers. 


Lunchlokaal heeft haar visie en werkwijze binnen de overblijf om de volgende redenen vastgelegd:


 • We maken hiermee duidelijk hoe onze manier van werken met kinderen is
 • Het geeft ons houvast en ruggensteun bij ons handelen
 • Het is voor de kinderen van belang dat er sprake is van een duidelijke aanpak

Dit beleid geeft de algemene regels weer die voor alle locaties van Lunchlokaal gelden. Maar natuurlijk is iedere school anders en heeft iedere school zijn eigen ideeën en gebruiken. Daarom heeft iedere locatie van Lunchlokaal, naast het algemeen beleid, nog zijn eigen huisregels. De huisregels van uw locatie kunt u vinden in de bijlagen.

Tenslotte: we willen benadrukken dat het plan dat er nu ligt geen starre methode mag worden. We blijven onze ideeën toetsen aan de praktijdk en zo nodig bijstellen. 


 

Pedagogisch beleid


De overblijfkrachten verzorgen en begeleiden de kinderen in de overblijfperiode en stimuleren de kinderen waar nodig. Het uitgangspunt blijft dat de overblijf vrije tijd is voor de kinderen en dat zij die tijd, binnen bepaalde grenzen, zelf in mogen vullen. Op een overblijfgroep ligt de nadruk minder op ontwikkeling, maar geven de overblijfkrachten de kinderen juist de ruimte om vrij te zijn na een drukke ochtend op school. 


De overblijf biedt mogelijkheden voor individuele keuzes van kinderen die zelf bepalen hoe zij hun vrije tijd doorbrengen, al dan niet begleid door de overblijfkrachten. Lunchlokaal streeft naar een overblijfkracht-kind ratio van 1 op 10 à 15. Omdat wij werken met vrijwilligers is het helaas niet altijd haalbaar.


De kinderen bepalen zelf en nemen zelf initiatief in:

 • Met welke andere kinderen zij willen spelen of samen zijn;
 • Of zij buiten/binnen willen spelen (mits het weer dit toe laat); en
 • Welke activiteiten zij willen ondernemen en voor hoe lang
 • De overblijfkrachten zijn zich bewust van het feit dat zij eigen normen en waarden
 • Meenemen en overdragen aan de kinderen. Ook realiseren de overblijfkrachten zich
 • Dat zij een voorbeeldfunctie hebben

Uitgangspunten voor het dagelijks handelen zijn:

 • Oprecht luisteren naar kinderen;
 • Het eigene van het kind respecteren
 • Dit wordt tot uiting gebracht door;
 • Elkaar uit laten praten:
 • Met elkaar te delen;
 • Elkaar serieus te nemen;
 • Elkaar te helpen;
 • Elkaar te accepteren zoals je bent;
 • Elkaar positief te benaderen

Lunchlokaal streeft naar een overblijfkracht-kind ratio van 1 op 10 à 15. Omdat wij werken met vrijwilligers is het helaas niet altijd haalbaar. 


Specifieke afspraken met de kinderen

 • De regels die op school gelden, gelden ook tijdens het overblijven
 • We eten netjes en rustig en blijven tijdens het eten aan tafel zitten
 • We blijven met z'n allen aan tafel tot een overblijfkracht zegt dat je van tafel mag
 • Tassen op de grond
 • We zitten niet aan andermans eten en drinken
 • Tijdens het buiten spelen moet je op het plein blijven
 • Er worden geen brutale monden gegeven en er wordt niet gescholden
 • Er wordt niet gepest