Overblijven bij LunchLokaal

 • Een overblijfdag kost €2,50

 • Geef je op via het
  Ouderportaal

 • Iedereen brengt zijn eigen
  lunch mee

 • Wij zorgen voor iets te
  drinken


Hoe werkt het Ouderportaal?

Download de handleiding en we leggen je stap-voor-stap uit hoe het portaal werkt.

Download
Vrije dagen & de factuur

Let op:
Dagen waarop de hele school vrij is, zoals vakantie- en studiedagen, halen we automatisch uit de kalender. Dagen waarop slechts een deel van de school vrij is, zoals schoolreisjes of -kamp kunnen wij niet verwijderen en deze dagen moeten ouders zelf afmelden via de kalender.


Een overblijfdag bij LunchLokaal

De overblijf begint zodra de schoolbel gaat! De overblijfouders halen de kleuters uit de klas en de andere kinderen komen zelf naar de het lunchlokaal, waarna we eerst kijken of iedereen er is. Daarna gaat een deel van de groepen onder toezicht van de de overblijfouders buitenspelen, terwijl de andere kinderen aan tafel gaan. Zo is er genoeg ruimte om te spelen en kan elk kind op zijn gemak een boterham eten.

De kinderen nemen hun eigen lunch mee en de overblijfouders delen thee, water en siroop uit, waarna ze samen met de kinderen lunchen. We blijven aan tafel tot iedereen klaar is en als er tijd is spelen we een spelletje of maken we nog een kleurplaat. Als iedereen klaar is met eten ruimen we de tafel af en gaan we naar buiten.


Kom je ook overblijven?


 • 1. Registreren

  Registreer je als ouder en kind: Klik in de bovenbalk op 'Registreren' en vul het registratieformulier in.

 • 2. Toegang tot ouderportaal

  Je ontvangt zo snel mogelijk een mail van ons met inloggegevens voor het ouderportaal. Hierin vind je alle gegevens met betrekking tot de overblijf van een kind.

 • 3. Overblijf data inplannen

  Controleer na het inloggen of jouw gegevens kloppen en geef in de kalender aan wanneer kinderen komen overblijven. De kalender is de plek waar je een kind kunt aan- en afmelden voor de overblijf.

 • 4. Maandelijks één factuur

  Na afloop van de maand maken we voor u een overzicht van de dagen waarop een kind bij de overblijf is geweest. Je ontvangt dit overzicht rond de 7de van de nieuwe maand per mail.

 • 5. Betalen via automatische afschrijving

  Een keer per maand (meestal op de 23ste) schrijven we het factuurbedrag automatisch af van het door jou opgegeven rekeningnummer.


Overblijfkosten


Een dag overblijven bij Lunchlokaal kost 2,50 per kind. De enige uitzondering hierop is als een kind komt overblijven, maar niet is opgegeven via de Opvangkalender. Zonder opgave betaal je 5,00 per kind.

Het is voor onze overblijfouders erg belangrijk dat iedereen is opgegeven, want we willen graag kunnen zien of alle kinderen er zijn. Om die reden hebben we een andere tarief als dat niet geval is.

Na afloop van de maand ontvang je een factuur met daarin een overzicht van de kosten voor die maand. Twee weken later (meestal de 23ste) schrijven we het bedrag af van het door jou opgegeven rekeningnummer met een automatische incasso.


Huisregels


 • We vragen kinderen in ieder geval één boterham te eten en wat te drinken tijdens de lunch. 

 • We hebben liever niet dat kinderen snoep meenemen naar de overblijf. Kinderen mogen wel een snoepje voor zichzelf meenemen, maar uitdelen mag niet. Dit i.v.m. allergieën en ouders die liever niet willen dat hun kind snoept. 

 • Iedereen neemt zijn eigen lunch mee en we delen drinken uit tijdens de overblijf, maar je mag ook je eigen drinken meenemen.