Overblijf Lunchlokaal

Aandacht | Vertrouwd | Talent

40 weken per jaar

 

Informatie: Scholen


  • Bent u een school? U kunt zich aanmelden bij Lunchlokaal
  • Specifieke afspraken met school

Tijdens de overblijf wordt rekening gehouden met het beleid van de school. Dit is ook de reden dat er per school huisregels worden opgesteld, waarin aanvulligen en afwijkingen op het algemene zijn opgenomen.


De school stelt ruimte beschikbaar voor de overblijf. De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van de overblijfruimte. Wel zorgt de overblijf ervoor dat deze ruimte na gebruik schoon worden achtergelaten. 

Lunchlokaal beslist in overleg met de school over de ouderbijdrage voor het overblijven, de financiële vergoeding aan de overblijfkrachten, het aanstellen van de overblijfkrachten en bij een dispuut beslist de coördinator van Lunchlokaal. Lunchlokaal heeft eindverantwoording voor de goede gang van zaken en zorgt voor een WA-verzekering voor alle betrokkenen tijdens het overblijven.


Aanmelden bij Lunchlokaal


Via de button hieronder kunt u uw school aanmelden voor het overblijven. Als u nog geen acoount hebt kunt u zich registreren. Ook indien u een wijziging of opzegging voor het overblijven wilt doorgeven kan dit via de button hieronder. 


Aanmelden